Najważniejsze źródła energii odnawialnej

White 3 blade windmill under cloudy sky

Warto wiedzieć, że transformacja energetyczna, którą przechodzą kraje należące do Unii Europejskiej w najprostszym możliwym ujęciu polega na zamianie nieodnawialnych źródeł energii na odnawialne. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że jest to nie tylko ogólnoświatowy, ale również nieodwracalny trend. 

Czym są odnawialne źródła energii?

Odnawialne źródła energii obejmują źródła energii, które nie tylko bardzo szybko się odnawiają, ale również korzystanie z nich nie przyczynia się do zmniejszenia zasobów. Jak wiadomo, ich przeciwieństwem będą nieodnawialne źródła energii posiadające określony potencjał, którego niestety nie się odbudować w krótkim czasie. Należy mieć świadomość, że z roku na rok rośnie udział OZE w światowym miksie energetycznym. Godny uwagi jest fakt, że w 2020 roku wynosił 20%. Można się spodziewać, że w najbliższej przyszłości udział ten będzie znacznie większy. 

Energia słoneczna

Warto wiedzieć, że promienie słoneczne zawierają ogromny ładunek energii. Można go najpierw pozyskiwać, a później zamieniać na prąd elektryczny płynący w gniazdku. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że ze względu na bardzo dużą liczbę atutów fotowoltaiki, można zarówno na dachach budynków jak i gruncie montować panele słoneczne. 

Energia wiatrowa

Z kolei energia wiatrowa jest pozyskiwana za pomocą specjalnych wiatraków. Są one doskonale znane z krajobrazów np. polskich wsi. Można zaobserwować, że wspomniane wiatraki z roku na rok coraz częściej montowane są również na morzu ze względu na bardzo dużą intensywność wiatru na otwartej przestrzeni. 

Energia geotermalna

Należy mieć świadomość, że Ziemia emituje ogromne ilości odnawialnych źródeł energii znajdujących się w gruncie. Są one określane geotermalnymi. W celu jej pozyskania trzeba wykonać odwierty. Obecnie popularność tego źródła energii odnawialnej jest stosunkowo mała. 

Wodór

Wodór uważany jest za paliwo przyszłości, które ma zrewolucjonizować nie tylko energetykę, ale również przemysł czy transport. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że wodór może być pozyskiwany na różne sposoby. Do zdecydowanie najczęściej wymienianych atutów tego odnawialnego źródła energii należy zaliczyć możliwość bezstratnego magazynowania. 

Energia wodna

Warto wiedzieć, że liczne zalety odnawialnych źródeł energii obejmują również wodę. Pozwala ona na wytwarzanie prądu. Do tego celu wykorzystuje się oczywiście infrastrukturę elektrowni wodnych. Godny uwagi jest fakt, że woda ma największy udział w ogólnoświatowym miksie energetycznym ze wszystkich wymienionych rodzajów OZE.