Najbardziej perspektywiczna forma energii odnawialnej

Coraz częściej można usłyszeć podczas rozmów o energetyce lub gospodarce, że istnieje konieczność przejść na bezemisyjne lub odnawialne źródła energii. Osoba, która nie interesuje się tą tematyką, może w wielu przypadkach czuć się nieco zagubiona. Wiele wynika z faktu, że tematy te są często upolityczniane, a wypowiedzi osób, niezwiązanych z nauką często są upubliczniane częściej, niż racjonalne i rzeczowe wypowiedzi naukowców oraz ekspertów. Sprzedają się po prostu lepiej. Każda osoba, która jednak chce mieć wyrobione zdanie na temat energii odnawialnej, powinna zapoznać się z naukowymi faktami oraz interpretacjami pewnych pojęć.

Energia odnawialna


Wspomniano wyżej o „interpretacji pewnych pojęć”. Takie stwierdzenie zostało oczywiście użyte nieprzypadkowo. Z naukowego punktu widzenia, nie ma czegoś takiego jak energia nieodnawialna. Z punktu widzenia na przykład fizyka, energia nigdy nie jest tracona, tylko zmienia swoją postać. Sugeruje to, że z tej innej postaci można będzie ją przy zastosowaniu odpowiedniej technologii odzyskać ponownie. Dla przykładu węgiel można w dużym uogólnieniu przyrównać do zmagazynowanej energii słonecznej, która wykorzystując proces fotosyntezy, stworzyła materię organiczną, oparta na węglu. Spalając węgiel, uwalniamy tę energię, która jest uwalniana w postaci energii termicznej procesu utleniania węgla. Takich przykładów można mnożyć wiele.

Posługiwanie się terminem energii odnawialnej jest jednak zasadne, jeśli przyjmiemy pewne założenia. Jeśli założymy, że wszelkie inne formy energii porównamy do trzech obecnie najczęściej wykorzystywanych, czyli do energii, której nośnikami są węgiel, ropa i gaz, to możemy założyć, że np. energia wiatrowa jest odnawialna w porównaniu do energii węgla, której zasoby są ostatecznie skończone.


Najbardziej perspektywiczna forma energii odnawialnej


Kiedy mówi się o najbardziej perspektywicznych formach energii odnawialnej, to często rozdrabniamy się na poszczególne jej formy. Jednak warto mieć świadomość, że większość form energii odnawialnej na naszej planecie są to różne formy tej samej pierwotnej energii, a mianowicie energii słonecznej. Dla przykładu mówi się o energii słonecznej stricte oraz o energii wiatru. Zapominamy jednak, że wiatr to w rzeczywistości energia słoneczna, która jest po prostu uwalniana pod postacią różnicy ciśnień ośrodka gazowego, która jest spowodowana nierównomiernym nasłonecznieniem. Ogólnie trzeba więc powiedzieć, że najbardziej perspektywiczna jest energia słoneczna.

Ilość energii, jaka dociera do nas od strony słońca, nawet w formie bezpośredniej jest tak duża, że gdybyśmy byli w stanie wykorzystać kilka procent tej energii, to zasadniczo cała energetyka na naszej planecie, mogłaby oprzeć się na energii odnawialnej ze słońca. Obecnie nie jest to wykonalne, jednak perspektywa jest niezmiernie kusząca. Warto również podkreślić, że panele fotowoltaiczne to tylko jedna z metod pozyskiwania energii słonecznej. Jest to metoda wygodna i opłacalna w małej skali. Łatwo stosować ją w małych instalacjach konsumenckich, ale niekoniecznie jest to metoda najbardziej wydajna.