Ministerstwo Środowiska – co trzeba o nim wiedzieć?

Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale Ministerstwo Środowiska w Polsce już nie funkcjonuje. Nie należy jednak obawiać się o to, że nikt nie wykonuje zadań dotychczas mu powierzonych. 6 października 2020 roku utworzone zostało bowiem Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dobrze byłoby dowiedzieć się, czym dokładnie się ono zajmuje i jakie są jego kompetencje. 

Najistotniejsze informacje o Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Jak już zaznaczono wyżej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska powstało stosunkowo niedawno. Jego siedzibą jest mieszczący się w Warszawie budynek należący w przeszłości do dawnej dyrekcji Lasów Państwowych. Dokładny adres Ministerstwa Klimatu i Środowiska to Warszawa, ulica Wawelska 52/54. Obecnie, funkcję Ministra Klimatu i Środowiska pełni Anna Moskwa. Oprócz niej, w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zatrudnieni są między innymi Jacek Ozdoba, Edward Siarka czy Małgorzata Golińska. W strukturze Ministerstwa Klimatu i Środowiska wyszczególnić można chociażby:

  • Departament Energii Jądrowej
  • Departament Budżetu
  • Departament Gospodarki Odpadami
  • Departament Leśnictwa i Łowiectwa
  • Departament Funduszy Europejskich

Wymienione wyżej departamenty nie są oczywiście wszystkimi, które znajdują się w strukturze Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jest ich o wiele więcej, gdyż przed ministerstwem, o którym mowa, stoi naprawdę wiele złożonych zadań. 

Jaka jest misja Ministerstwa Klimatu i Środowiska i czym się ono zajmuje?

Ministerstwo Środowiska i Klimatu zajmuje się szeroko pojętą dbałością o dobrostan polskiego środowiska naturalnego. Dba zatem o tworzenie parków narodowych oraz o rozwój tych, które już istnieją. Dzięki Ministerstwu Klimatu i Środowiska możliwe staje się również prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju. Osoby zatrudnione w strukturze Ministerstwa mają również czuwać nad rozsądnym gospodarowaniem zasobami leśnymi. Co ciekawe, misją Ministerstwa jest kształtowanie rozwoju kraju w taki sposób, aby z zasobów środowiska naturalnego korzystały nie tylko obecne, ale i przyszłe pokolenia. Podstawę prawną funkcjonowania Ministerstwa Klimatu i Środowiska stanowi ustawa, jak również rozmaite rozporządzenia. Wspomnieć należy także o uchwałach. Akty prawne niższego rzędu muszą być oczywiście zgodne z aktami prawnymi rzędu wyższego. Warto zaznaczyć, że Minister Klimatu i Środowiska jest zobligowany do ścisłej współpracy z Prezesem Rady Ministrów. Powinien on także z największą starannością realizować zlecone przez niego zadania. W przeciwnym razie, musi liczyć się z konsekwencjami.