Jakie są sposoby na oczyszczanie wody?

W XXI wieku wraz z rozwojem technologicznym oraz powstawaniem coraz to nowszych sposobów pozyskiwania energii w dużym stopniu, gdy energia nie zostaje pozyskiwana za pomocą odnawialnych zasobów, dochodzi do zanieczyszczeń środowiska. Traci na tym społeczeństwo, oraz organizmy żyjące w danych środowiskach.

Jakie są sposoby oczyszczania wody?

Zasoby wodne zostają coraz bardziej zanieczyszczane poprzez szkodliwe środki chemiczne, dużą odpowiedzialność ponoszą w tym ludzie, którzy bezrefleksyjnie wrzucają różnej maści odpady do rzek, jezior oraz innych wód. Jest to bardzo szkodliwy proces ingerujący bezpośrednio w organizmy zwierząt i roślin żyjących w tych wodach, natomiast samo oczyszczanie zbiorników wodnych jest możliwe za pomocą specjalistycznych technologii.

Usuwanie zanieczyszczeń w wodzie, dzielimy na trzy rodzaje : biologiczne, zanieczyszczenia chemiczne oraz fizyczne.

Do fizycznych sposób na oczyszczanie wody należy:

  • Gotowanie wody, jest to proces polegający na odkażeniu wody poprzez wyniszczanie szkodliwych mikroorganizmów, ta technika najczęściej stosowana jest w domostwach oraz w niewielkiej ilości gałęzi przemysłu. Ten proces nie znajdzie zastosowania w innych rodzajach wód.
  • Oczyszczanie z użyciem promieni UV, opierająca się na niszczeniu organizmów patogennych poprzez naświetlanie zbiorników wodnych. jest to skuteczna metoda blokująca ponowny rozwój mikroorganizmów. Niestety ten sposób na oczyszczanie wód wymaga inwestowania dużych sum pieniężnych.
  • Czyszczenie wód za pomocą ultradźwięków nie gwarantuje całkowitej dezynfekcji mikroorganizmów w sieciach wodociągowych. Jest to powód, dla którego ten sposób jest idealnym uzupełnieniem innych środków oczyszczających. Efektywność tej metody jest zależna od ilości wysyłanych przez nią dźwięków.

Czym są złote algi?

Jest to odmiana glonów która potrafi wytworzyć toksyczne związki znajdujące się w wodzie, roślina sama w sobie nie stwarza większych problemów, dopiero w okresie rozkwitania potrafi być zabójcza. Dzięki światłu dochodzi do procesu rozkładu, niektóre związki chemiczne ulegają wyłączeniu w środowisku kwaskowatym, niestety nie istnieje skuteczny sposób który wsparł by proces wyłączania ze złotych alg szkodliwych związków chemicznych.

Algi najskuteczniejszy proces rozwoju osiągają w słonych wodach, w okolicach ujść rzecznych. Temperatura wody nie ma dla nich większego znaczenia, ponieważ są w stanie rozwinąć się w temperaturach od 1 do 31 stopni Celsjusza. Złote algi stanowią duże zagrożenie dla organizmów żyjących w wodach oraz ogólnej jakości wód.