Jak działa elektrociepłownia?

Elektrociepłownia to zakład przemysłowy, który w jednym procesie technologicznym wytwarza zarówno prąd, jak i ciepło. Ciepło oddawane jest do obiegu najczęściej w postaci wody o wysokiej temperaturze, która trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Proces produkcji energii elektrycznej i ciepła może odbywać się w dwóch różnych procesach technologicznych. Jednak połączenie obu tych procesów jest bardziej ekonomiczne. Ciepło systemowe jest produkowane razem z prądem w procesie kogeneracji. 

Kogeneracja – co warto wiedzieć? 

Proces kogeneracji ma miejsce, kiedy wytwarzana jest energia elektryczna i ciepła przy pomocy spalania paliwa przez silniki turbinowe. Ciepło, którego silniki nie są w stanie przetworzyć, są przekazywane do miejskiej sieci ciepłowniczej. Kogeneracja nie zużywa tyle paliwa, co silniki w zwykłej ciepłowni. Paliwo używane w tym procesie to zazwyczaj gaz ziemny. Kogeneracja jest zwana także „produkcją skojarzoną”. Uznaje się ją za sposób wytwarzania energii przyjazny dla środowiska. Produkcja skojarzona pozwala na wytworzenie energii przy znacznie mniejszym zużyciu paliwa. Dzięki temu do środowiska przedostaje się znacznie mniej szkodliwych substancji. 

Jak działa elektrociepłownia? 

Elektrociepłownia działa tak samo, jak elektrownia, z tym że 65% energii odpadowej, której ta ostatnia nie może przetworzyć, wraca do obiegu jako ciepło w postaci podgrzanej wody. Spalone paliwo zostaje w tym przypadku całkowicie przetworzone. Paliwo jest spalane w kotle parowym. Ciepło odebrane ze skraplacza elektrociepłowni trafia do sieci przemysłowej, gdzie rozprowadzana jest do ogrzewania mieszkań i podgrzewania wody użytkowej. 

Dzięki produkcji ciepła w jednym miejscu można bardziej zadbać o jakość powietrza w mieście. Urządzenia filtrujące, zamontowane na kominach elektrociepłowni sprawiają, że do powietrza nie trafiają gazy rakotwórcze oraz tlenek węgla. Do powietrza, którym oddychają mieszkańcy miast, gdzie działa elektrociepłownia, trafia także znikoma ilość szkodliwych pyłów. 

Zalety działania elektrociepłowni

  • Jest tańsza w produkcji,
  • Zużywa mniej paliwa,
  • Produkuje zarówno energię, jak i ciepło,
  • Jest przyjazna dla środowiska,
  • Nie wytwarza substancji rakotwórczych,
  • Wytwarza znikome ilości pyłu więc nie produkuje smogu,
  • Może produkować także zimno w procesie trigeneracji,
  • Trigeneracja jest również przyjazna dla środowiska.

Proces trigeneracji to od niedawna stosowany sposób na wytwarzanie ciepła ujemnego, czyli po prostu zimna. System trigeneracyjny składa się z 2 podstawowych modułów: kogeneracyjnego oraz absorpcyjnego agregatu wody lodowej. Woda lodowa jest doprowadzana do pomieszczeń tak samo, jak ciepło. Chłodzi pomieszczenia, do których dociera. Chłodzenie przy pomocy procesu trigeneracji wykorzystuje się przede wszystkim w pomieszczeniach technologicznych, które do tej pory były schładzane wentylacją wykorzystującą szkodliwy freon. Jest więc to proces równie przyjazny środowisku, co kogeneracja. W Polsce działa jak dotąd 8 elektrociepłowni, które jako paliwo wykorzystują głównie węgiel kamienny.